e-Портал

за регистрирање на планирани и непланирани прекини во фиксна мрежа на Оператор согласно член 115 од ЗЕК
РЕГИСТРАЦИЈА


Имате кориснички профил?НАЈАВИ СЕ
branding logo

Упатства и помошен софтвер