e-Портал

за регистрирање на планирани и непланирани прекини во фиксна мрежа на Оператор согласно член 115 од ЗЕК
НАЈАВИ СЕ

Немате кориснички профил?Регистрирај се
branding logo

Упатства и помошен софтвер